Η Ευρώπη …μια ομάδα!!!Η Ευρώπη … μια ομάδα!!!

 Καινοτόμο διαθεματικό πρόγραμμα σχολικών δραστηριοτήτων στην Πρωτοβάθμια Μειονοτική Εκπαίδευση, Μύκη / Ξάνθη.

    Το πρόγραμμα έλαβε τη δεύτερη (2η) θέση, μετά από αξιολόγηση, μεταξύ των προγραμμάτων Teachers4Europe που υλοποιήθηκαν από εκπαιδευτικούς, σε Ξάνθη και Καβάλα, το σχ. έτος 2014-2015.