Βράβευση στον Πανελλήνιο διαγωνισμό Education Business Awards 2017


Βράβευση στον Πανελλήνιο διαγωνισμό Education Business Awards 2017, του καινοτόμου προγράμματος σχολικών δραστηριοτήτων, του 8/θ Μειονοτικού Δ.Σ. Μύκης, με τίτλο: Παίζουμε και Μαθαίνουμε Μαζί για την Ευρώπη: το Μεγάλο μας Σπίτι!

Το εν λόγω πρόγραμμα έλαβε Silver Βραβείο στην κατηγορία Α2. Βέλτιστη Μαθησιακή Εμπειρία
Οι εκπαιδευτικοί του σχολείου μας που υλοποίησαν το πρόγραμμα :

  • Νικόλαος Παπαδημητρίου, Υπεύθυνος Ψηφιακών Δράσεων & Ιστολογίου
  •  Μαρία Κουγιουμτζόγλου, Υπεύθυνη Καλλιτεχνικών Δράσεων & Ξένων Γλωσσών
  • Αχμέτ Χουσεΐν-Μπασιά, Υπεύθυνος Καλλιτεχνικών Δράσεων & Κατασκευών
Ο υπεύθυνος του προγράμματος Νικόλαος Καμέας παραλαμβάνει το βραβείο στην Αθήνα
Ο υπεύθυνος του προγράμματος Νικόλαος Καμέας παραλαμβάνει το βραβείο στην Αθήνα