"Μια ευκαιρία για τ' ανθρώπινα δικαιώματα"Εκπαιδευτική δράση υλοποιήθηκε από τους/τις μαθητές/τριες της Ε΄  Τάξης του 8/θ Μειονοτικού Δημοτικού Σχολείου Μύκης, με θέμα τα ανθρώπινα δικαιώματα και το προσφυγικό ζήτημα, με τίτλο: "Μια Ευκαιρία για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα". Η εν λόγω δράση επιλέχθηκε από την Υπεύθυνη Σχολικών Δραστηριοτήτων της Διεύθυνσης Α/θμιας Εκπαίδευσης Ξάνθης - με τη σύμφωνη γνώμη του Δ/ντή Α/θμιας Εκπαίδευσης Ξάνθης - για να διαγωνιστεί για τη "Βράβευση Δράσεων και Προγραμμάτων γύρω από το Προσφυγικό Ζήτημα από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας &  Θρησκευμάτων" σύμφωνα με το αρ. πρωτ. 62470/ΓΔ4/ 13/04/2016 έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων. Συνεργάστηκαν με τους/τις μαθητές/τριες της Ε ΄ Τάξης, οι εκπαιδευτικοί :
1. Νικόλαος Καμέας
2. Νικόλαος Παπαδημητρίου
3. Μαρία Κουγιουμτζόγλου
4. Αχμέτ Χουσεΐν-Μπασιά