Το ηλιακό μας σύστημα - Εργασία μαθητώνΗ εργασία με τίτλο «Το ηλιακό μας σύστημα»  έγινε στο μάθημα των Ελληνικών από τις μαθήτριες της Στ΄ τάξης με αφορμή την ενότητα του βιβλίου με τίτλο "Διάστημα".  Στην εργασία παρουσιάζονται οι πλανήτες του ηλιακού μας συστήματος.10 Μαρτίου 2017