Βίντεο - πείραμα με θέμα "Μολύνοντας το νερό, καταστρέφουμε τη χλωρίδα"
Το βίντεο - πείραμα “Μολύνοντας το νερό, καταστρέφουμε τη χλωρίδα” είναι έργο των μαθητών της  Στ΄ τάξης του Μειονοτικού Δημοτικού Σχολείου Μύκης και αποτελεί  προϊόν του εκπαιδευτικού προγράμματος με τίτλο «Απλά … Περιβαλλοντικά», το οποίο εντάσσεται στα προγράμματα σχολικών δραστηριοτήτων της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ν. Ξάνθης.