Έπαινος - Πιστοποίηση Ευρωπαϊκής Σχολικής ΚαινοτομίαςΤο Μειονοτικό Δημοτικό Σχολείο Μύκης  έλαβε πιστοποίηση καινοτομίας στο Διεθνές συνέδριο που πραγματοποιήθηκε στην Ελληνογερμανική Αγωγή από τις 4 - 6 Νοεμβρίου 2016 με θέμα «Ένα ανοιχτό σχολείο σε μια ανοιχτή κοινωνία», καθώς συμμετείχε στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα "Inspiring Science Education: Large Scale Implementation Scenarios to Mainstream eLearning in Science Mathematics and Technology in Primary and Secondary Schools" σχεδιάζοντας  και πραγματοποιώντας καινοτόμες εκπαιδευτικές σχολικές δραστηριότητες με την αξιοποίηση ψηφιακών μέσων και πηγών ηλεκτρονικής μάθησης. Το πρόγραμμα συντονίστηκε από το Τμήμα Έρευνας και Ανάπτυξης της Ελληνογερμανικής Αγωγής με τη συνεργασία του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.).

Καινοτόμες Εκπαιδευτικές Σχολικές Δραστηριότητες που δημιουργήθηκαν και πραγματοποιήθηκαν στο σχολείο μας: