Βράβευση Δράσεων και Προγραμμάτων γύρω από το Προσφυγικό Ζήτημα

ΒΡΑΒΕΥΣΗ ΔΡΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΓΥΡΩ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΟ ΖΗΤΗΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΥΠΕΘ
 Την Τρίτη 10 Μαΐου εξακόσια παιδιά, μαθητές και μαθήτριες από τις πρώτες τάξεις του δημοτικού έως και τις τελευταίες του λυκείου και εκπαιδευτικοί – από όλη την ελληνική περιφέρεια- έδωσαν ένα μεγάλο συλλογικό παρόν στην εκδήλωση που αφορούσε την απονομή των επαίνων για την υλοποίηση της φετινής εγκυκλίου σχολικών δραστηριοτήτων (Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, Αγωγής Υγείας και Πολιτιστικών) και αντίστοιχων δράσεων σχετικών με το προσφυγικό ζήτημα.
Η συντριπτική πλειονότητα των σχολείων παρουσίασε ποικίλες σχετικές δράσεις που είχαν ως κύριο γνώμονα την αλληλεγγύη προς τους συνανθρώπους μας, τους οποίους ο πόλεμος εξανάγκασε να αναζητήσουν μία πιο ασφαλή ειρηνική ζωή. Με κάθε τρόπο.
Ανάμεσα στα βραβευθέντα βρίσκονται και τα τρία εκπαιδευτικά προγράμματα – δράσεις με τα οποία συμμετείχε στο διαγωνισμό και η Δ/νση Α/θμιας Εκπ/σης Ξάνθης. Συγχαρητήρια στους εκπαιδευτικούς και στους μαθητές του 4ου Δ.Σ. Ξάνθης, του 20ου Δ.Σ. Ξάνθης και του 8/θ Μ/κού Δ.Σ. Μύκης!