"Επτά χώρες της ΕΕ ανακαλύπτουν μαζί τη δημιουργικότητά τους"

 Τρίτη, 16 Νοέμβριος 2010

Η λήξη της σχολικής χρονιάς τα τελευταία χρόνια και με ρυθμόπροοδευτικό αποτελεί ορόσημο για τη σχολική χρονιά και για έναν ακόμηλόγο.Μαθητές και εκπαιδευτικοί αναλαμβάνουν να παρουσιάσουν τις εργασίες καιτααποτελέσματα της ενασχόλησής τους με διάφορες δραστηριότητες καιθεματικές πουεμπνέονται από το ευρωπαϊκό πρόγραμμα σχολικών συμπράξεων Comenius –μετηχρηματοδότηση του ΙΚΥ- που πλέον έχει καθιερωθεί και στην περιοχή μας,με τηνπλειονότητα των ξανθιώτικων σχολείων να λαμβάνουν μέρος σε προγράμματαποικίληςύλης που κύριο στόχο έχουν να φέρουν κοντά τα σχολεία, τους μαθητές,τουςεκπαιδευτικούς και τα εκπαιδευτικά συστήματα των κρατών- μελών τηςΕυρωπαϊκήςΈνωσης. Στο εγχείρημα αυτό βέβαια, συμμετέχει και η Τουρκία ως χώρα πουγειτονεύει και διατηρεί στενές σχέσεις συνεργασίας με την ΕΕ.

Διευρωπαϊκέςδιδακτικές δημιουργικές δράσεις για παιδιά
Την εμπειρία αυτής της σύγκλισης και επαφής με άλλες χώρεςτης Ευρωπαϊκής Ένωσης και την Τουρκία είχε την ευκαιρία να ζήσει και τοδυναμικό –μαθητές, εκπαιδευτικοί, αλλά και οι γονείς λίγο έμμεσα- τουΜειονοτικού Σχολείου Μύκης, το οποίο συμμετέχει στο πρόγραμμα τουComenius μεθέμα: «Πώς να είσαι δημιουργικός και δραστήριος στον ελεύθερο χρόνοσου», τουοποίου το πρώτο σκέλος ολοκληρώθηκε με τη λήξη της σχολικής χρονιάς καιθασυνεχιστεί και του χρόνου. Το σχολείο βρίσκεται σε μία ομάδα σχολείωναπό επτάχώρες. Συντονιστής είναι η Πολωνία, ενώ οι υπόλοιποι προέρχονται απόΠορτογαλία, Τουρκία, Λετονία, Ρουμανία, Τσεχία και φυσικά Ελλάδα.
Το πρόγραμμα περιλαμβάνει επισκέψεις των αποστολών από καιπρος όλες τις χώρες που συμμετέχουν. Οι αποστολές απαρτίζονται απόεκπαιδευτικούς και μαθητές, αλλά στις Μεσογειακές χώρες και κυρίως στηνΕλλάδα,η τάση περιορίζεται στην αποστολή εκπαιδευτικών, προφανώς λόγω τηςανασφάλειαςή διστακτικότητας να αφήσουν ένα παιδί δημοτικού να ταξιδέψει σε άλληχώραχωρίς την επιτήρηση και φροντίδα της οικογένειας.
Πάντως, την εμπειρία και την ευκαιρία να έρθουν σε επαφή μετους άλλους λαούς οι μαθητές βιώνουν μέσα από τις δραστηριότητες όληςτηςχρονιάς που είναι ενταγμένες στο πρόγραμμα. Αναζητούν πληροφορίες,ζωγραφίζουν,δημιουργούν, συζητάνε με βάση τη θεματική του σχολείου τους.Αποκορύφωμα γιατους μαθητές του σχολείου της Μύκης ήταν η γιορτή λήξης της σχολικήςχρονιάςπριν λίγες μέρες, οι οποίοι με αφορμή ένα από τα θέματα τουπρογράμματοςπαρουσίασαν ανά τάξη παιχνίδια από άλλες χώρες τα οποία και έπαιζανστην αυλήτου σχολείου, άλλα με περισσότερο και άλλα με λιγότερο ενδιαφέρον.

Το Μειονοτικό Σχολείοτης Μύκης σε Πολωνία, Πορτογαλία και Τουρκία
Για τους καθηγητές του Μειονοτικού Σχολείου της Μύκης, σταπλαίσια του Comenius, η πρώτη συνάντηση με τις υπόλοιπες αποστολές ήταντονπροηγούμενο Νοέμβριο στο Kalisz της Πολωνίας, όπου η επαφή ήτανπερισσότεροοργανωτική και για να γνωριστούν τα συμπράττοντα σχολεία. Εκεί,ανατέθηκε στηνΕλλάδα (εκπροσωπούμενη βέβαια από το σχολείο της Μύκης) να διεξάγει τοδιαγωνισμό για να επιλεχθεί το λογότυπο της σύμπραξης μέσα απόδιαγωνισμόανάμεσα στους μαθητές των σχολείων. Η Αναστασία Ορφανίδου εκπαιδευτικόςκαιεπικεφαλής της ελληνικής αποστολής ασχολήθηκε με τις διαδικαστικέςλεπτομέρειεςτου διαγωνισμού, από τον οποίο μετά την κατάθεση 14 υποψηφιοτήτων (2από κάθεσχολείο) νικήτρια αναδείχθηκε η Λετονία, το λογότυπο της οποίαςαποτέλεσε καιτο σήμα του εν λόγω προγράμματος.
Η επόμενη συνάντηση πραγματοποιήθηκε στο Campo Maior τηςΠορτογαλίας, η οποία ασχολήθηκε με την παρουσίαση παραδοσιακώνπαιχνιδιών απόκάθε χώρα κι έτσι οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία μέσα απόοπτικοακουστικόυλικό που είχαν προετοιμάσει με τους μαθητές τους να παρουσιάσουνδιάφορααγαπημένα παιδικά παιχνίδια κλειστού και ανοιχτού χώρου.
Ακολούθησε η επίσκεψη στο Kahranmaras της Τουρκίας από όπουεπέστρεψε πριν λίγες ημέρες η αποστολή. Οι εντυπώσεις είναι οικαλύτερες, ενώφανερό είναι ότι στις σχέσεις μεταξύ των δύο εκπαιδευτικών των δύοσχολείωνέχουν ήδη δημιουργηθεί ιδιαίτεροι δεσμοί, οι οποίοι συνεχώς ενισχύονταιαπό τηναμοιβαία συνειδητοποίηση της σύγκλισης των δύο πολιτισμών καινοοτροπιών. ΣτηνΤουρκία λοιπόν, οι αποστολές ασχολήθηκαν με παραδοσιακές συνταγές. Οιεκπαιδευτικοί του σχολείου της Μύκης στα πλαίσια της προετοιμασίας γιατηνεπίσκεψη έφεραν σκεύη και υλικά στο σχολείο με σκοπό τα παιδιά νασυμμετέχουν στηνπαρασκευή των ελληνικών εδεσμάτων, διαδικασία που αποτυπώθηκε και σεDVD, τοοποίο παρουσιάστηκε εκεί. Σε πικνικ που διοργανώθηκε στο μακρινόKahranmaras οιτρεις Έλληνες εκπαιδευτικοί που βρέθηκαν εκεί προσέφεραν χωριάτικη,πίτα,σουβλάκι, τζατζίκι και κορμό για επιδόρπιο, το οποίο και, όπως μαςείπαν,έκλεψε τις εντυπώσεις.
Την επόμενη σχολική χρονιά θα πραγματοποιηθούν συναντήσειςκαι στις υπόλοιπες χώρες του προγράμματος, επομένως θα βρεθούν και στηδική μαςπεριοχή, όπως συνέβη και με άλλα σχολεία της Ξάνθης. Για το ΔημοτικόΣχολείοτης Μύκης επόμενος προορισμός είναι η Λετονία, όπου η ελληνική αποστολήθαπαρουσιάσει μέσα από φωτογραφικό και πληροφοριακό υλικό τις ομορφιέςτηςΞάνθης, της Αθήνας και της Χίου.

Πολύτιμες εμπειρίεςκαι διαπιστώσεις
Συλλέγοντας όλες αυτές τις πρωτόγνωρες και σημαντικέςεμπειρίες, με ενθουσιασμό για το πρόγραμμα και τις προεκτάσεις τουεντός καιεκτός σχολείου μας μίλησε η Αναστασία Ορφανίδου, που συμμετείχε καιστις τρειςαποστολές, αλλά και στις σχολικές εργασίες καθ’ όλη τη διάρκεια τηςχρονιάς.«Για τους μαθητές η εμπειρία είναι πολύτιμη. Μαθαίνουν νέουςπολιτισμούς,γνωρίζονται με άλλα παιδιά, ανοίγει το πνεύμα τους», σημειώνει ηεκπαιδευτικόςαπό τη Μύκη συμπληρώνοντας ότι «το πρόσφατο ταξίδι στην Τουρκία οιμαθητέςαντιμετώπισαν με ενθουσιασμό, καθώς έβλεπαν εικόνες και άκουσαν γιασυμπεριφορές που τους φαινόταν πολύ οικεία».