"Συμμετοχή στο "Νεολαία σε κίνηση" "

Το σχολείο μας συμμετέχει την Παρασκευή 2  Οκτωβρίου 2015 στις εκδηλώσεις του "Νεολαία σε κίνηση" στην Ξάνθη .
Εκδηλώσεις του "Νεολαία σε κίνηση"
Εκδηλώσεις του "Νεολαία σε κίνηση"