Παίζουμε και Μαθαίνουμε Παρέα στη Θράκη…!!!Παίζουμε και Μαθαίνουμε Παρέα στη Θράκη…!!!

Καινοτόμο διαθεματικό/διαπολιτισμικό πρόγραμμα σχολικών δραστηριοτήτων στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση, Μύκη/Ξάνθη/Κομοτηνή.

 Έτος υλοποίησης: 2014-2015