ΡΟΜΠΟΤΙΚΟΣ ΤΗΛΕΓΡΑΦΟΣ

Το βίντεο "ΡΟΜΠΟΤΙΚΟΣ ΤΗΛΕΓΡΑΦΟΣ" δημιουργήθηκε στα πλαίσια του προγράμματος "ΡΟΜΠΟΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ" από  τους μαθητές και τις μαθήτριες της Στ΄ τάξης (Σχ. έτος 2018 - 2019) του Μειονοτικού Δημοτικού Σχολείου Μύκης.

Ο  ρομποτικός τηλέγραφος δημιουργήθηκε βάση των οδηγιών που παρέχονται από το λογισμικό We Do 2.0 .

Οι εικόνες και η μουσική που χρησιμοποιήθηκαν για τη δημιουργία του βίντεο είναι ελεύθερα ως προς τη χρήση και δεν απαιτείται η αναφορά του δημιουργού.
18 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2019


ΠΡΟΣΟΜΕΙΩΤΗΣ ΣΕΙΣΜΟΥ

Το βίντεο "ΠΡΟΣΟΜΕΙΩΤΗΣ ΣΕΙΣΜΟΥ" δημιουργήθηκε στα πλαίσια του προγράμματος "ΡΟΜΠΟΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ" από  τους μαθητές και τις μαθήτριες της Στ΄ τάξης (Σχ. έτος 2018 - 2019) του Μειονοτικού Δημοτικού Σχολείου Μύκης.

Ο  προσομειωτής σεισμού δημιουργήθηκε βάση των οδηγιών που παρέχονται από το λογισμικό We Do 2.0 .

Οι εικόνες και η μουσική που χρησιμοποιήθηκαν για τη δημιουργία του βίντεο είναι ελεύθερα ως προς τη χρήση και δεν απαιτείται η αναφορά του δημιουργού.
6 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2019

ΤΟ ΕΞΥΠΝΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Το βίντεο " ΤΟ ΕΞΥΠΝΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ" δημιουργήθηκε στα πλαίσια του προγράμματος "ΡΟΜΠΟΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ" από  τους μαθητές και τις μαθήτριες της Στ΄ τάξης (Σχ. έτος 2018 - 2019) του Μειονοτικού Δημοτικού Σχολείου Μύκης.

Το έξυπνο αυτοκίνητο δημιουργήθηκε βάση των οδηγιών που παρέχονται από το λογισμικό We Do 2.0 (SPEED).

Οι εικόνες και η μουσική που χρησιμοποιήθηκαν για τη δημιουργία του βίντεο είναι ελεύθερα ως προς τη χρήση και δεν απαιτείται η αναφορά του δημιουργού.

22 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2019

ΦΥΛΑΚΑΣ ΡΟΜΠΟΤ

Το βίντεο "Ο ΦΥΛΑΚΑΣ ΡΟΜΠΟΤ" δημιουργήθηκε στα πλαίσια του προγράμματος "ΡΟΜΠΟΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ" και συμμετέχουν σε αυτό οι μαθητές και οι μαθήτριες της Στ΄ τάξης (Σχ. έτος 2018 - 2019) του Μειονοτικού Δημοτικού Σχολείου Μύκης.

Το ρομπότ φύλακας δημιουργήθηκε βάση των οδηγιών που παρέχονται από το λογισμικό We Do 2.0 (SPY ROBOT).

Οι εικόνες και η μουσική που χρησιμοποιήθηκαν για τη δημιουργία του βίντεο είναι ελεύθερα ως προς τη χρήση και δεν απαιτείται η αναφορά του δημιουργού.