Ρομποτικό CLARK

Το βίντεο "Ρομποτικό CLARK" δημιουργήθηκε στα πλαίσια του προγράμματος "ΡΟΜΠΟΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ" από  τους μαθητές και τις μαθήτριες της Στ΄ τάξης (Σχ. έτος 2018 - 2019) του Μειονοτικού Δημοτικού Σχολείου Μύκης.

Το Ρομποτικό CLARK δημιουργήθηκε βάση των οδηγιών που παρέχονται από το βίντεο του youtube "Tecnoaprendotutorial Toro mecánico con LEGO WeDO 2.0", ενώ ο προγραμματισμός  έγινε από τους μαθητές και τις μαθήτριες.


Οι εικόνες και η μουσική που χρησιμοποιήθηκαν για τη δημιουργία του βίντεο είναι ελεύθερα ως προς τη χρήση και δεν απαιτείται η αναφορά του δημιουργού.
18 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2019

Αντικαπνιστικές Αφίσες

Οι μαθήτριες και οι μαθητές της Στ΄ τάξης (Σχ. έτος 2018 - 2019) του Μειονοτικού Δημοτικού Σχολείου Μύκης δημιούργησαν Αντικαπνιστικές Αφίσες, όπως προτείνει το βιβλίο των Ελληνικών.


ΕΞΕΡΕΥΝΗΤΗΣ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΟΣ

Το βίντεο "ΕΞΕΡΕΥΝΗΤΗΣ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΟΣ" δημιουργήθηκε στα πλαίσια του προγράμματος "ΡΟΜΠΟΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ" από  τους μαθητές και τις μαθήτριες της Στ΄ τάξης (Σχ. έτος 2018 - 2019) του Μειονοτικού Δημοτικού Σχολείου Μύκης.

Ο  εξερευνητής διαστήματος δημιουργήθηκε βάση των οδηγιών που παρέχονται από το λογισμικό We Do 2.0 .

Οι εικόνες και η μουσική που χρησιμοποιήθηκαν για τη δημιουργία του βίντεο είναι ελεύθερα ως προς τη χρήση και δεν απαιτείται η αναφορά του δημιουργού.
6 ΜΑΡΤΙΟΥ 2019


Ευχαριστήριο προς το Δ΄ Σώμα Στρατού